Obowiązki pracodawcy a ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Kiedy nam przysługuje?

Wykonując czynności robocze często mamy do czynienia z substancjami chemicznymi i maszynami. Obcowanie z nimi powoduje zabrudzenia lub uszkodzenia odzieży. Wynikają z tego faktu obowiązki nałożone przez ustawodawcę właścicielom zakładów produkcyjnych i magazynowych. Na czym one polegają? Kiedy przysługuje nam ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? Czy jest on oskładkowany? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.

 

Obowiązki pracodawcy a kodeks pracy

 

W myśl art. 267 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odzież ochronną, gdy warunki panujące na terenie zakładu pracy tego wymagają. Są to przeważnie buty robocze, spodnie, bluzy, gogle ochronne, rękawiczki czy różnego rodzaju maski zabezpieczające pracownika przed negatywnymi skutkami oddziaływania rozmaitych substancji chemicznych, takich jak farba lub lakier. Pracownik z tego tytułu nie powinien ponosić żadnych kosztów. Warto zaznaczyć, że w obrębie określonych stref na terenie zakładu pracownicy mogą, o ile zezwoli na to pracodawca korzystać z prywatnej odzieży w trakcie wykonywania pracy. Normuje to już wewnętrzny regulamin firmy. Odzież robocza udostępniana pracownikom powinna być prana w specjalnie określonych punktach na terenie zakładu, lecz zdarza się, że pracodawca nie ma fizycznie takiej możliwości. Odzież robocza przekazywana jest wówczas pracownikom do czyszczenia. Oczywiście wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia stosownej opłaty wyrównującej poniesione koszty związane z wykorzystaniem energii elektrycznej do tego celu, wykorzystane środki czyszczące itd.

 

Dodatek za pranie odzieży roboczej

 

Zarówno w sytuacji , gdy korzystamy z odzieży roboczej zapewnianej nam przez pracodawcę, jak i własnej, prywatnej, jesteśmy uprawnieni do uzyskania stosownego ekwiwalentu za ich przepranie. Jak wspomnieliśmy powyżej w kontekście klasycznej roboczej odzieży, dodatek przysługuje nam wtedy, gdy pracodawca nie ma takiej możliwości, aby na terenie zakładu wyczyścić ubranie robocze. Ekwiwalent za pranie wyliczany jest na podstawie obowiązujących cen energii elektrycznej, wody i środków czyszczących. Wypłacany jest również kwartalnie. Nie mamy, jako pracownicy obowiązku okazywać się fakturami za czyszczenie ubrania roboczego. Nie mniej jednak pracodawca może zechcieć sprawdzić, czy aby na pewno ów odzież została należycie wyczyszczona. Ostatecznie odzież robocza zapewniana pracownikom stanowi własność pracodawcy, a też i decydują o tym zwyczajne względy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Specyfika ekwiwalentu za pranie odzieży

 

Opisywany na łamach tego poradnika ekwiwalent stanowi część kosztów pozyskania przychodu, a więc nie podlega on oskładkowaniu przez ZUS i nie jest od niego odliczany podatek dochodowy. Decyduje, o tym zapis ustawy o podatku dochodowym, a konkretnie art. 23. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie został objęty koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego. Traktowany jest jako środek, który ma za zadanie uzyskać i zabezpieczyć przychód firmy. Krótko mówiąc, stanowi narzędzie do uzyskania przychodu, od którego pobierany jest rzecz jasna podatek dochodowy.